Alle danske butikker der handler med fødevare, skal være med i "Smiley" ordningen, samt offentliggøre deres kontrol rapport på hjemmeside og i butikken.

Du finder Fadandel.dk' kontrolrapport her.